Лекции

Тук можете да слушате и гледате моите лекции по философия във видеоформат като натиснете на съответната връзка.

Разяснение за идеята на този курс по философия (1)
● ● Разяснение за идеята на този курс по философия (2)

ЛЕКЦИЯ ПЪРВА: Въведение във философията:

Въведение във философията (1)
● ● Въведение във философията (2)
● ● ● Въведение във философията (3)

2.ЛЕКЦИЯ ВТОРА: Как аз разбирам философията?

2.1.Каква е обикновената хорска представа за философия? (Втори вариант на лекцията)

2.2.За любовта към мъдростта

2.3.Достойна ли е мъдростта за любов и обич?

2.4.Дом на мъдростта си остава любовта

2.5.Първи опит за доближаване до същината на мъдростта

2.6.Подстъп към самата идея за философия

3.ЛЕКЦИЯ ТРЕТА: Как се философства?

3.1.Съдбовната за човека потребност от свобода

3.2.На какво се опира склонността за философстване?

3.3.Философията: пробуждането и будността на разума

3.4.Кога душата ми започва да ражда идеи?

3.5.Приложения по лекцията “Как се философства?”

4.ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЪРТА: Как говори философстващият?

4.1.Кой въпрос е философски?

4.2.Богоподобното у смъртния човек

4.3.Стремежът към яснота е първа цел на опитващия се да разбира

4.4.Как философът обосновава своите твърдения?

4.5.Дали пък философът просто не… “вещае” истината?

5.ЛЕКЦИЯ ПЕТА: Как живеят философите?

5.1.Живот и философия

5.2.Животът на Сократ – образцовият за философите живот

5.3.Защо Шелинг и Хегел заради истината пожертвали дори приятелството си?

5.4.Защо Шопенхауер не може да понася и Хегел, и Шелинг?

5.5.Как Киркегор си взел изпита по философия?

6.ЛЕКЦИЯ ШЕСТА: Има ли философията бъдеще?

6.1.Дали философията няма бъдеще… зад себе си?

6.2.Как да разбера своята съвременност?

6.3.Каква истина носи в себе си съвременният човек?

6.4.Моята философия, личната стратегия на живота ми

6.5. Как да постигна бъдещето, което съкровено желая?

2.РАЗДЕЛ ВТОРИ: ПЪРВИТЕ НАЧАЛА

7.ЛЕКЦИЯ СЕДМА: Изборът на път

7.1.Разбирам ли трудността на началото? (2-ри вариант)

7.2.Да си човек е най-вълнуващото!

7.3.Търсенето на първоосновата на всичко съществуващо

7.4.Моите търсения носят върху себе си печата на моята човечност

7.5.Аз залагам на принципа на свободата

8.ЛЕКЦИЯ ОСМА: Защо съществуващото съществува?

8.1.Първи досег с тайнството на съществуването

8.2.Защо битието е, а небитието… не е?

8.3.Цялото сътворено битие носи върху себе си белезите на Духа

8.4.Единното е извор на всичко съществуващо

8.5.Идея е онова, до което се докосваме единствено в своя дух

9.ЛЕКЦИЯ ДЕВЕТА: Сферите на битието

9.1.Корените, подхранващи великолепието на природата

9.2.Прекрасното царство на духа и свободата

9.3.Човешкото битие е битие на свободата

9.4.Истината на съществуването, достойно за човека

9.5.Истината, спотаена в дълбините на душата и сърцето ми

10.ЛЕКЦИЯ ДЕСЕТА: А битието съществува многолико

10.1.Идеята за Бога и Божието битие

10.2.Поривът към абсолютната битийна пълнота

10.3.Духът, оживотворяващ природата в нейната цялост

10.4.Култът към тялото и неуморната воля за живот

10.5.Раждането на човечността в най-първичния усет за свобода

10.6.Високото достойнство да си човек

11.ЛЕКЦИЯ ЕДИНАДЕСЕТА: Тайнството на живота

11.1.Жизненият свят на човека

11.2.Спускане в дълбините на света

11.3.Свещеното чувство, долавящо пълнотата на живота ми

11.4.Вътрешната същина на живота

11.5.Животът е тайна, която трябва да бъде разгадана

12.ЛЕКЦИЯ ДВАНАДЕСЕТА: Същността на истината

12.1.А що е истина?

12.2.Битието винаги е битие-в-истина

12.3.Само свободата ни открива път към истината

12.4.Фатално важното съществуване-в-истина

12.5.Истината е вярност на битието и откритост спрямо неговия призив

РАЗДЕЛ ІІІ: ЧОВЕШКОТО

ЛЕКЦИЯ ТРИНАДЕСЕТА: Идеята за свобода

13.1.Символичната история-трагедия на Сизиф

13.2.Готовността за свобода

13.3.Не човекът притежава свобода, а свободата притежава човека

13.4.Свободният и несвободният живеят в различни светове

13.5.Самосъзнанието за свобода

13.6.Субективно-екзистенциалната диалектика на освобождаването

13.7.Човешкото е изтъкано от някаква чудна “времева материя”

ЛЕКЦИЯ ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Пътят към моята свобода

14.1.“Технология” на свободата

14.2.Раждането на автентичната свобода

14.3.Човекът е безпокойство

14.4.Светът на свободния човек е негова собствена еманация

15.ЛЕКЦИЯ ПЕТНАДЕСЕТА: Човешката общност и надмогването на безличността

15.1.Човешкото съществуване е най-съкровена лична история на индивида

15.2.Мога ли да бъда свободен сред несвободни?

15.3.Битката за свобода е битка за достойнство

15.4.Традицията от гледището на живота и свободата

15.5.Вслушаният в призива на традицията индивид

15.6.Античовешката безжизненост на несвободата

ЛЕКЦИЯ ШЕСТНАДЕСЕТА: Човешката субективност и екзистенцията

16.1.Първоначалната интуиция за чисто човешкото

16.2.“Познай самия себе си”

16.3.“Ние, цивилизованите, на знания станахме богати, но не и на мъдрост”

16.4.Феномените на човешкото и стоящите зад тях екзистенциални структури

16.5.Ирационалното у човека, или животът на тялото

17.ЛЕКЦИЯ СЕДЕМНАДЕСЕТА: Богатството на човека е в душата му

17.1.Дали тялото не е храм на душата, а пък душа да е самото божество?

17.2.Дионисиевското начало у човека

17.3.“Човекът е същество, към всичко привикващо”

17.4.Принципът в разбирането на душевния живот

17.5.Субективният свят на личността

17.6.Чистите отношения на човека към света и към себе си

17.7.Конституирането на душевните сили

18.ЛЕКЦИЯ ОСЕМНАДЕСЕТА: Човешкото съзнание

18.1.Изследването на съзнанието

18.2.Учението за феномените

18.3.Интелектът, умът, разсъдъкът

18.4.Чудото на човешката мисъл

18.5.Творческата, продуктивната мощ на мисълта

18.6.Може ли всеки да се научи да мисли?

18.7.Истинският смисъл на образованието

19.ЛЕКЦИЯ ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Чувството като сила на душата

19.1.Човекът – мислещо, чувстващо или искащо същество?

19.2.Развълнуваната душевност на субекта

19.3.Законите на сърцето са различни от тези на ума

19.4.Магията на изкуството (Втори вариант: ч.1 и ч.2)

19.5.Философията и изкуството като форми на духа

20.ЛЕКЦИЯ ДВАДЕСЕТА: Свободната воля на човека

20.1.Единната душа и проблемът за волята

20.2.Срещата на воля и свобода

20.3.Коренът и същината на човешката воля

20.4.Волята е въплъщението на автентично разбираната свобода

20.5.Мостът между субективното и обективното

20.6.Вдъхновената воля

21.ЛЕКЦИЯ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА: Индивидуалната личност

21.1.Разбирането на своята най-съкровена вътрешност

21.2.Личността, persona-та

21.3.Кога човек става личност?

21.4.Очите и погледът – магическо огледало на душата

21.5.Социалните роли и игри, които индивидът е принуден да играе

21.6.Механизмите на потискане и разгръщане на личността

(К Р А Й)

Едно мнение за “Лекции

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s