Няколко думи за този блог

На първо време тук ще публикувам най-доброто от моя основен блог HUMANUS, блогът на Ангел Грънчаров, тъй като там публикациите скоро ще достигнат разрешения лимит от 50 МБ. Налага ми се да прехвърля тук най-доброто от оня блог, да изтрия повечето публикации оттам, защото все пак оня блог доби известна популярност. Ето това обаснение бях длъжен да направя още сега.
Пък по-нататък ще видим как ще се развие този блог. Това ще покаже самият живот…