„Медийната империя“ на гражданина Грънчаров

Абонирайте се за първия и единствен блогърски вестник! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в немилост!

Учредяването на граждански дискусионен клуб за подкрепа на демокрацията и на европейската ориентация на България

Абонирайте се за първия и единствен блогърски вестник! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в немилост!