Някои трудности при създаването на Дискусионен клуб в съвременни условия

(В клипа се говори за проблеми около подготовката по създаването на Клуба в един вече минал етап; клипчето е правено е преди няколко дни; сега вече е насрочена учредителната сбирка – на 25 февруари. Но понеже ми се струва, че „обговорянето“ на някои обстоятелства около създаването на клуб в съвременни условия биха могли да представляват известен интерес, та по тази причина реших да не унищожавам клипчето и да ви дам възможност да разберете за какво по-точно става дума.)

В КЛУБА ЗА ДИСКУСИИ: Независимо от различията в мисленето да си подадем ръце и да заработим за доброто на България!

Абонирайте се за първия и единствен блогърски вестник! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в немилост!