Дискусионният клуб като ефективен начин за ценностно оздравяване на съзнанията и душите

Абонирайте се за първия и единствен блогърски вестник! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в немилост!