Учредяването на ГРАЖДАНСКИЯ ДИСКУСИОНЕН КЛУБ (видео)

Учредяването на Дискусионния клуб, видео:

Встъпително слово при откриването на Дискусионния клуб

Дискусия около самата идея на Клуба и учредяването му

Преходът от партийно-парламентарна към гражданска демокрация (1)

Преходът от партийно-парламентарна към гражданска демокрация (2)

Дискусиите по лекцията за гражданската демокрация

Абонирайте се за първия и единствен блогърски вестник! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в немилост!