Излезе от печат нова моя книжка със заглавие ТАМ ГОРЕ, ПОД НЕБЕТО

ЗАБЕЛЕЖКА: Който желае да си поръча книжното издание, да ми се обади на имейла. Всеки пети от обадилите се ще получи книжката безплатно. Тя е в обем 88 страници. Иначе струва само 5 лева. Пощенските разходи по изпращането са за сметка на издателя. Парите, получени от продажбите на тази книжка, ще отидат за издаването на списание ИДЕИ.

А ето сега и малък откъс от книгата, който всъщност е сложен и на задната й корица:

… И тогава на мен изведнъж ми причерня и за малко щях да направя нещо страшно: отчаян съвсем, не виждащ никакъв смисъл, седнах до един голям бор, свалих бавно автомата – спомням си най-отчетливо тия мои действия! – махнах предпазителя, заредих, лапнах дулото и – изведнъж по челото ми рукна подобно на водопад обилна пот! – ръката ми бавно затърси спусъка! Изведнъж ми хрумна да се застрелям, понеже оня така красив свят на свободата, до който се докоснах тази вечер благодарение на филма, за мен беше толкова далечен! А аз бях млад, преизпълнен с живот и с желание да живея, но за какво ли пък ми бил в оня миг животът без свобода?!

Не зная какво спря ръката ми да напусне спусъка. В един момент, треперещ, по тялото ми мина някаква вълна, която го направи съвсем меко: имам чувството, че сякаш Божията десница ме погали и това ме спаси, върна ме при живота. Отърколих се, изпуснах автомата, и свит като куче, горчиво си поплаках: изплаках цялата мъка, която владееше сърцето ми. (ОЩЕ >>>)

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!

(Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

ГЕРБ, България е в хаос – и ни зове срещу вас!

Химн на ГЕРБ – с леки корекции

Автор: chergar

ГЕРБ отново ни изненада с поредния химн. Разбира се останах очарован, но както и предния път с химнът на полицията, се чувствам ангажиран и задължен, като техен верен критик, да внеса няколко леки корекции в интерес на достоверността и актуалността на тази иначе страхотна мелодия.

ГЕееееРБ – няма надежда
В теееееб, аз нямам вяра.
ГЕеееРБ – България е в хаос
и се крадеееее в този чааааас.

ГЕееееРБ нас ни подвежда.
ГЕееееРБ – зомби повежда.
С теееееб възвърна се страха
в нашия дом и сърца.

ГЕеееРБ – няма надежда,
в тееееб, аз нямам вяра.
ГЕеееРБ – България е в хаос
и се крадеееее в този чааааас.

ГЕРБ – България е в хаос
и ни зовееее срещу вааас.

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя.

Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.