А някои нации имат и такива премиери…

Влизайки в мъжката тоалетна на Камарата на общините, Чърчил с неудовлетворение видял своя идеен и политически противник Клемънт Атли и се отправил към най-отдалечения от него писоар.

– Нещо сте много дистанциран днес, Уинстън? – подхвърлил Атли.

– Ами да – отвърнал Чърчил – Знам, че всеки път като видите нещо голямо, искате да го национализирате.

***

Докато Чърчил бил Премиер, един от министрите му веднъж се опитал да ходатайства за свой родственик.

– Сър, споменал ли съм ви за моя племенник… – започнал той.

– Не, никога! – прекъснал го Чърчил – За което съм Ви много признателен!

ЗАБЕЛЕЖКА: Анекдотът е взаимстван от стената на Фейсбук-профила на Vesselin Georgiev.

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!

(Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)