Гладната стачка на Р.Радев против политическите репресии и уволнения в образованието продължава

Райчо Радев, мой колега-философ от Перник, който е в гладна стачка вече трета седмица, е написал следния текст, който се считам длъжен да разпространя чрез блога си, тъй като изцяло съм солидарен с неговия протест против политическите репресии и уволнения в сферата на образованието:

Приятели, преди началото на протеста пред Министерския съвет внесох в Министерството на образованието, младежта и науката писмо (МОМН вх. № 0601-1323/05.07.2012 г.) със следното съдържание:

„Г-н Игнатов, уведомявам Ви, че не съм получил отговор на писмото ми с Ваш вх. № 0601-677/07.05.2012 г. На 03.07.2012 г. получих писмо от дирекция в МОМН, с Ваш изх. № 0601-1175/15.06.2012 г., което не само че не е подписано от Вас, но не е подписано и от директора на тази дирекция, а е подписано от служител в МОМН – като е поставена запетайка пред длъжността. По своето съдържание това писмо не е отговор на цитираното по-горе мое писмо.

Очаквам автентично писмо-отговор на посоченото по-горе мое писмо, подписано от Вас. В случай, че не получа искания отговор, ще продължа гладната стачка, за която сте уведомен от мен с нарочна декларация Ваш вх. № 94-13/82/28.06.2012 г. (възможно е номерът да е следният № 94-13182/28.06.2012 г.)“

Приятели, опитът ми е показал, че не е трудно служител на МОМН да подпише писмо и да положи печат, а Министърът или директорът на дирекцията да не е информиран за този отговор. Запетайката пред длъжността води до определена степен на безотговорност към подписания текст. Необходим ми беше опит от 10 години, за да навляза в огромната нормативна база на образованието и да уловя някои тънкости на чиновническите игри – зная, че много от писмата, които съм внасял в МОМН се губят някъде по пътя до адресата.

Затова, приятели, съм и против мандатността на директора – докато навлезе в работата, разбере чиновническите тарикатлъци и мандатът му свършва, а ако е неудобен на местен или национален велможа, трябва да си тръгне. Между другото, тази мандатност ще помогне на встъпващите в управление правителства да осъществяват политически уволнения и назначения. Много хора твърдят, че „директор на училище“ не е професия, но разберете, без професионализъм в управлението на образованието е невъзможно – не само неговото развитие, но и поддържането на неговата адекватност на съвремието.

Все още не е прекратена акцията на началника на РИО-Перник за моето политическо уволнение и нямам отговор на писмата ми до премиера и Министъра.

Продължавам гладната стачка.

Скоро ще публикувам и поисканите ми обяснения на констатациите в Констативния протокол от проверката.

Райчо Радев

ЗАБЕЛЕЖКА: Прочее, ето и за какво още уволняват Райчо Радев; прочетете ето този негов анализ: „КОНЦЕПЦИЯТА” ЗА ЗАКОНА ЗА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОБЛЕМИ И НЕДОМИСЛИЯ: МОМН ЛЪЖЕ СЕБЕ СИ, НАС ИЛИ ГЕРБ?. Директорите на училища, които не пишат, не критикуват, които не мислят и не предлагат идеи тях не ги уволняват, нали?!

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 ЛВ., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд.

Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.