Обръщение тип „Право куме та в очи“ към директорката на ПГЕЕ-Пловдив, написано от един гражданин на Варна

Уважаеми, г-н Грънчаров, позволявам си да Ви пиша, уверен, че няма да ми се разсърдите за отнетото време; затова и защото срам не срам, сравнен с известния Ви Румен Иванов Бърцов, безпроблемно коментиращ при Вас и на воля, аз не мога да го правя. Като че ли някой ми пречи нарочно.

Не ми се получава и туйто! Но и защото мисля, че не му отстъпвам, не знам…, ако не по лудост, то по неотклонна и много, ама много разумна воля за споделяне на информация, зад която, ако почна да философствам, май ще мога да стигна до… полека, бавно, нямаме бърза работа… докъдето ми стигнат възможностите, разбира се.

Ето защо реших, пък и тъй ми е по-привично и удобно да Ви пиша на моя стар прастар NOTEPAD, да си излея на воля каквото имам и аз на душата, като Румен, пък белким ми поолекне. И като си напиша мислите да Ви ги пратя по email, за да си решите Вие – ще ли, или не ще ги публикувате. Така решавам. А ето ми ги и мислите, моите са, сакън, а не Вашите, 100 % са моите, под които се и подписвам, ако имах писалото и електронната възможност.

Мои мисли и реакция, ако и да предизвикани, подбудени, значи и в някаквата доста големичка степен и да са родени от четените съвсем отскоро, от милостта ми – Ваши искрени, честни, истинни редове в блоговете Ви.

Ето защо те просто няма и как да не са също, като Вашите: искрени, честни, истинни, правдолюбиви, справедливи, а следователно и правилни, и обосновани, а в крайна сметка и законосъобразни.

Обръщението ми е „Право куме, та в очи“, към директорката на ПГЕЕ-Пловдив, където преподавате, убеден съм по много, много добър и полезен за учениците й философски начин.

Затова и защото преподава добре и много полезно на учениците си не послушникът, не подмазвачът, не нетворческата, не дребнавата и дребна духовно, не мижитурстващата, а тяхната противоположност: истинската, голямата и правилно професионално изградената, доказала се (очевидно за мен, а за читателите на блоговоте й – всеки я оценява, според собствените си: нива и качества!!!) и творчески учителска личност. Точно и каквато, не подозирам, а съм правилно оценяващ и основателно заключаващ, че е Вашата, г-н Грънчаров.

Как тъй тогава и защо, г-жо СТОЯНКА АНАСТАСОВА, Вашата оценка за същия български, честен, искрен, умен и първокласен учител-философ: по философия, психология и етика, е толкова далече, та се намира чак на противоположния й край – на моята?! За да си позволявате толкова да не виждате пълноценните му учителски качества да учи не само учениците си в ПГЕЕ-Пловдив, но и четящите го в блоговете му хора, повечето от които и съвсем не недостатъчно образовани, умни или неразбиращи – колко са им полезни тези му блогове. Колко са богати същите му блогове на знания и на мъдрост.

За да си позволявате да се заяждате – сигурен съм, защото му вярвам на него, а не на Вас! – да го преследвате дребнаво, низко и абсурдно-неоснователно, да злобеете и да „святкате с очи“ срещу неговите ясно Ви, че са истинни, че са честни, че са много по-адекватни, умни и мъдри от Вашите аргументи.

За да си позволявате, вместо да уважавате такива учители-личности, да ги коткате, привличате и им създавате условия да творят – как така безумно и абсурдно спрямо АБВ-то на длъжностната Ви характеристика – ще ги гоните, ще ги преследвате, ще им се месите какво следва и какво не следва да публикуват в блоговете си, ще ги предупреждавате и ще им се налагате – как трябвало, според Вас, филоложката, да се преподава философията… да изреждам ли още Ваши безумия, абсурди и тъпотии, без извинение?!

Защото ако не го знаете е крайно време да го научите, с Вашия, незнайно защо и как назначил Ви за директор работодател, че истинската работа в училището: да изгражда и да възпитава не мижитурки, подмазвачи и некадърни зубрачи, а творчески, т.е. мислещи със собствената си глава и умеещи правилно и точно да ценят, да оценяват и да избират в живота си личности.

Истинската работа могат и я правят само и единствено учителите-личности, а не дребнавите мижитурки, не политическите подмазвачи, не нагаждачите, не всякаквите послушковци, а съвсем не: злобеещите и завиждащите на колегите си некадърници – Вие изглежда и това не знаете.

Ами ако го знаете как тогава и защо ще се присъединявате, с Вашия работодател, към последно посочения: мижитурка, подмазвач, послушко и злобно-завистлив некадърник, само който (която, безкрайно низка и подла душичка) би могла, но грозно, срамно и позорно – да му копае гроб, да го тика в него и да го уволнява, защото й е трън в очите! И защото не може и до пръста му да стигне, а пък е хубаво поне в стремеж ли някакъв, копнеж ли към последното – да е възпитана или най-малкото – поне в страхопочитание, щом не е в подобаващото и заслуженото от него дълбокото и искреното й уважение към УЧИТЕЛЯ-ЛИЧНОСТ.

Какъвто безсъмнено и категорично за мен представлява и е, г-жо СТОЯНКА АНАСТАСОВА, учителят от ПГЕЕ-Пловдив и философът АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ.

А ако Вие, г-жо СТОЯНКА АНАСТАСОВА, сте над посочените мерзости, безумия и абсурди и сте личност равностойна с тази на учителя-философ от ПГЕЕ-Пловдив по творчески приноси в образованието, с книги, със статии и с блогове подобни на неговите по ангажираност и полезност за България и за нейните настоящи и бъдещи граждани, и ако схващате изобщо какво искам да ви кажа с това, в които неща много, ама много основателно се съмнявам:

Как така и защо на основата на творческите си евентуални различия с неговите творчески възгледи и виждания в образованието, да не говорим за политическите ви различия с него, за които той твърди и му вярвам, че ги имате, как така ще го гоните, ще го преследвате, как така грозно, срамно и позорно ще го следите и ще го заплашвате недопустимо с „последно предупреждение за уволнение“?!

Как така и защо ще посягате безкрайно дребнаво, очевидно неоснователно и умишлено зловредящо и далеч не само на него, но очевидно и на образованието ни, и ще се опитвате да му я отнемате: на наистинасвещената му свобода – да твори!!!

В училището, което не Ви е бащиния, не Ви е частна собственост и не е написано в длъжностната Ви характеристика, нито Ви е позволено в закон, а тъкмо напротив, дебело Ви подчертано и хубавичко го запомнете и от тук: че Ви е забранено да проявявате, не само на улицата, но и на работното си място, на дискриминация, на различно отношение, т.е. на преследване заради различия по пол, произход, убеждения и възледи, особено и заради различните си от техните политическите възгледи и убеждения, г-жо АНАСТАСОВА, към колегите си, а в случая, конкретно и спрямо тези на учителя-философ АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ!

Дълбоко съм убеден в истинността на посочените си доводи и в тяхната основателност, за да заключа, че ако работодателят Ви, г-жо СТОЯНКА АНАСТАСОВА, не Ви уволни, вместо да се съгласява с Вашите смехотворни неоснователности, абсурдни щения, стремежи Вие да преследвате, да тормозите, да го тровите, да го заплашвате и непозволено-дискриминационно да уволнявате учителя-философ от ПГЕЕ-Пловдив – АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ, това уволнение би следвало да бъде приложено от неговия работодател спрямо двамца Ви.

Ако ли пък и това не стане в таз наш’та България, остава да се надяваме на правосъдието ни, че то ще отсъди правилно, основателно и законосъобразно, стъпило на основата, на истината, разбира се, по посоченото трудово-правно отношение и ще излезе с решение, което неминуемо, безспорно и категорично безсъмнено за мен ще е във Ваша полза, дълбоко уважаеми, господин АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ!

АНГЕ БУ!! Както казал тана БОАМБО в една книжка

03.10.2012 г.

ВЛАДИМИР МАРИНОВ ПЕТКОВ-ТРАШОВ, 0882 461 395, trashov от abv.bg, 9000 Варна

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!

(Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)