Предложение за въвеждане на различна „тежест“ на гласа на избирателите според образователния им ценз

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ИЗБИРАТЕЛНИЯ КОДЕКС

Имайки предвид 40% неграмотност на българския народ можем да направим следния извод:

Съдбата на всички нас се определя от тази група неграмотни хора, които са лесно манипулирани и подкупни. Образованите, интелигентни и умни българи виждат безсмислицата и не ходят да гласуват. Мнозинството хора не уважават и не спазват законите – защото те са създадени от депутати, избрани с гласа само на 25% до 35% гласоподаватели. Оттук и неуважение към институциите – тъй като те работят по тези закони. От своя страна, този избирателен закон дава на новозабогателите (знаем как) парвенюта и не до там умни и образовани вече 24 години да ни управляват.

Българката не ражда, младите хора напускат страната – за да не се върнат повече никога в България. Жените и мъжете от средното поколение отидоха и отиват да слугуват в различни краища на света – за да изхранват невръстните си деца и стари родители. Това доведе до опростачване на нацията. Все още има възможност за спасение като променим Избирателния кодекс. Моето предложение е следното, макар да съзнавам, че няма кой да го подкрепи и внесе за обсъждане. Технически е лесно изпълнимо и то е:

БЮЛЕТИНАТА НА ХОРАТА С РАЗЛИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ДА ИМА И РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА ГЛАС ИЛИ „ТЕЖЕСТ“:

Необразован – 1 глас
Основно образование – 2 гласа
Средно образование – 3 гласа
Висше образование – 4 гласа
Докторанти, доценти и професори – 5 гласа

Това ще намали купуването на гласове (няма да има интерес от купуване) и ще направи изборите по-качествени. В Европа, където демокрацията е установена много отдавна, нещата стоят по съвсем различен начин.

Не ме обвинявайте в елитаризъм, защото е абсурдно да се изисква поне основно образование за свидетелство за управление на МПС, а за избор на управляващи, а от тук и за просперитета на нацията да няма никакви критерии.

Написа: Паула Лайт

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров БЪЛГАРСКАТА ДУША И СЪДБА (с подзаглавие Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността), , 12.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-375-7, 354 стр. Книгата е новаторски опит за по-цялостно представяне и описание на битуващите в нашето съзнание исторически и „народопсихологични“ комплекси, които определят и нашите реакции спрямо съвременните реалности на живота ни.  Авторът търси смисъла, който се крие в случващото се с нас самите, изхождайки от предпоставката, че ясното съзнание за това какви сме като индивиди и като нация е основа на така необходимата ни промяна към по-добро. А този е залогът за бъдещия ни просперитет.