За култа към тялото и за голотата

Попаднах на две снимки – на гола жена и на гол мъж. Красиви са и затова реших да ги сложа в блога за да ги видят и други. Не мога да кажа дали са еротични или пък са порнографски. В наше време, известно е, съществува култ към тялото, също, предполагам, и към голотата. Защото автентичното тяло всъщност е голото тяло. Тялото на човека е съвършено творение и това обяснява култа към него. Който пък се срамува от голотата, той всъщност се страхува от свободата. Това не е “проповед” на нудизма, просто е една констатация.

Възникват няколко въпроса обаче:

Кои са основни черти („белези“) на идеално красивото мъжко и женско тяло? Дали представите на мъжете и на жените са родствени – или пък съдържат несъвместими, изключващи се черти?

Може ли някой да счита за красиво онова, което друг счита за грозно и „безобразно“? Може ли да се смята, че всичко тук е просто… „въпрос на вкус“? Каква е представата на мъжете за мъжка красота? Кое мъжко тяло е красиво за мъжа? Какво е характерно за възприятието от мъже на красотата на мъжа? Каква е представата на жените за женска красота? Кое женско тяло е красиво за жената? Как жените възприемат красотата на жената? Коя жена според жените е „истински красива“? Дали представите и възприятията за красотата на своя пол не са изцяло субективни? От какво зависят те? Какво от представите на мъжете и жените за красота на собствения пол съвпада, е идентично? Другояче казано, съществуват ли общи „елементи“ на мъжката и женската красота в представите и възприятията на същия пол?

Каква е представата на мъжете за женска красота? Кое женско тяло е красиво за мъжа?

Какво е основното за възприятието (от страна на мъжете) на „красивото“ в другия пол? Коя жена е „неоспоримо красива“ в представите на мъжете? Какво пък съдържа представата на жените за „красив мъж“, за „мъжка красота“? Кое и какво по-точно жените възприемат като красиво у мъжа, в мъжкото тяло? Съществуват ли общи „елементи“ в представите и възприятията на женската красота от мъжете и, съответно, на красотата на собствения пол от самите жени? Може ли да се съпоставят представите и възприятията от страна на мъжете за „мъжка красота“ и, съответно, на жените за мъжка красота? Съществува ли „покритие“ в представите и възприятията за красота от единия пол за другия, сравнени с представата на дадения пол за красотата на „самия себе си“?

Накратко казано, съществува ли образец („архетип“) за красиво мъжко и женско тяло, валиден и за двата пола? Възможно ли е да съществува „пълно покритие“ на представите на двата пола за красотата на собствения пол и тази на другия – от единия и другия пол? Кои „части“ на тялото на красивата жена притежават най-силно еротично излъчване – и затова, съзерцавайки ги, „мъжете затаяват дъх“? Кои, съответно,  „части“ на тялото на красивия мъж са най-еротични и затова въздействат най-силно на жените?

Това не са безинтересни въпроси. Ако някой иска можем да се опита да даде свой отговор…

(Забележка: Това е… тест. Публикувам такава тема, понеже изследвам вкусовете в блогосферата. Интересува ме доколко хората се интересуват от подобни теми. И доколко други теми, които са истински важни и поставят значими проблеми, са безинтересни за повечето читатели. Като обобщя резултатите от изследването, ще ги публикувам тук. Извинявайте ако сте се подвели или пък се чувствате използвани. За науката се искат жертви. 🙂 Въпросите по-горе са взети от подготвяната сега за печат нова моя книга, наречена ЕРОТИКА И СВОБОДА)