Писна ми от милиционери! Чу се, че и министър на културата ще е ченге! Това на нищо не прилича вече!

Хич не му е лека работата на Б.Борисов тия дни, когато към него напира цялата кариеристична гмеж: така винаги е било при победителите след всички избори; ето, примерно Костов, точно такива го провалиха. Тия, които завиждат на триумфатора, нека да отчетат и този факт: хич не му е леко. И грешките и провалите не само са възможни, ами са и неизбежни.

Че ГЕРБ има имидж на мутро-милиционерска партия се знае от всеки. Сега Б.Борисов е поставен пред следната дилема: или ще затвърди и докаже този имидж, слагайки милиционери, ченгета, роднини на милиционери и на ченгета, приятели на роднините на милиционери и на ченгета и пр. на всички постове, или ще се постарае да се предпази от такива. Като потърси и се опре на по-кадърни хора и специалисти, при това немилиционери и неченгета.

Разбира се, задачката му е кажи-речи съвсем неизпълнима: у нас способните немилиционери и неченгета Има още

Защо блогърът е най-свободен и влиятелен политически анализатор?

Преживяваме едно все пак интересно време, в което си струва да се вглеждаме колкото се може по-внимателно: за да търсим точния смисъл на случващото се. Очакват ни, например, три седмици на интензивна и в някакъв смисъл съдбовна за бъдещето на страната избирателна кампания. В тази връзка отново поставям една отдавна интересуваща ме и важна тема – с надеждата да се породи някаква дискусия:

Да приемем, че политически маркетинг е сферата на “продаването” на политически внушения. Главният проблем тук е: как да се направи така, че дадени индивиди и дори слоеве в общността да бъдат заразени с някакви ценности или поне внушения, зад които стои Има още

Въздържанието от гласуване е ясен сигнал за управляващите, че могат да правят каквото си искат

Десет причини за абсолютната и неотложна необходимост на гласоподаването:

1. Въздържанието от гласуване е «абстиненция» от принципите на демокрация и плурализъм и е възможно най-неразумният начин на поведение на гражданин уважаващ демокрацията и плурализма.

2. Въздържанието от гласуване дава възможност на группировки да се възползват от «шанса» да обръщат резултатите в своя полза като мобилизират «свои» гласоподаватели.

3. Негласуването е безотговорност към бъдещето. Ако не ме интересува, кой ще ме управлява, не ме интересува и собственото ми бъдеще. В парламентарните демокрации промяната на обществените ценности се извършва чрез избори, а не чрез диктатура или революции.

4. Абстиненцията от изборен глас е израз на гражданска слабост. Хората които не отидат до урните няма да могат утре да изразят позиция и на други места.

5. Негласуването е апатичност към околния свят, която свършва безинтерес към себе си и ленност, а това според християнството е смъртен грях.

6. Въздържанието от гласуване е ясен сигнал за управляващите, че могат да правят каквото си искат. Те виждат, че никой не се интересува от тях дори на избори и могат безспирно да чинят произвола си.

7. Когато давам гласа си, аз заявявам активност. Когато съм активен, тогава мога да постигна нещо. Когато мога да постигна нещо, аз съм полезен. Когато съм полезен, Господ ми вдъхва необходимите сили, за да мога да се справя със всяка нерадост и изкушение.

8. Когато имам правото да гласувам, а не го ползвам, това право атрофира. Подобна атрофия води до неговото незачитане, а оттам и до поведението на избрания в пълен разрез с това, което избирателят би допуснал.

9. Ако не отида да упражня правото си на глас, нямам моралното право да се оплаквам от никакви действия и бездействия на държавни и общински органи. Защото тези органи са отговорни за работата с гражданите. Ако не съм изразил позиция с доверие или недоверие към тях, управленците не служат на избирателя, а на себе си.

10. Гласуването е абсолютна и неотложна необходимост, защото самото участие – дори без да се вижда партия, за която да се гласува – най-вече с невалидна бюлетина показва много ясно необходимостта от създаване на нови инициативи, които да отговарят на обществените очаквания. Ако само се мълчи и не се гласува, няма как да се даде ясен сигнал, каква част от избирателите очакват нови политически формирования, които да ги представляват.

Анонимен поздрав!

(Автор: Анонимен)

Заповядайте на следващата сбирка на ГРАЖДАНСКИЯ ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

На 12 март, 2009 г., четвъртък, от 13.30 часа, в Ритуална зала на ПГЕЕ-Пловдив (ул. „Пещерско шосе“ – 26) ще се проведе сбирка на

ГРАЖДАНСКИЯ ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

на тема:

РАЗБИРА ЛИ СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА СЪВРЕМЕННИЯТ БЪЛГАРИН?

(Чужди или близки на „масовия българин“ са европейските ценности?)

Встъпителна беседа и развитие на някои тези по темата ще направи Ангел Грънчаров. След което ще се осъществи (проведе) дискусия и най-свободен обмен на мнения, преценки, идеи и пр.

Заповядайте на сбирката на ДИСКУСИОННИЯ КЛУБ: вашата позиция има значение!

(Забележка: Предлагаме на тази или евентуално на следващата сбирка да се проведе избор на ръководство на Клуба из средата на младите хора, ученици и студенти, които са негови членове.)

Абонирайте се за първия и единствен блогърски вестник! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в немилост!

Провокации за размисъл и дискусии по темата за нашата национална идентичност

Аз много съм писал по тази тема, напоследък и видеобеседи изнасям, а преди немного време и две книги издадох все на тази тема. И понеже сега, в тия „празнични“, по-скоро неработни, дни имаме прекалено много време, то имаме повод и възможност да помислим повече и да поговорим, да поспорим – с оглед доближаването ни към истината. Като средство за „подпалване“ на тия дискусии нека да послужат следните мои статии и есета, писани неотдавна:

Таз свобода нам не ни е дар!

”Руски троянски кон” ли сме, ”Задунайская губерния” ли сме, що сме?!

Да обичаш България не означава непременно желание да я харижем на Русия

Русофилски оргии из Българско

Да си възвърнем националното самоуважение: подписка

Нашите “братушки” и Русия, “матушката”…

Любовта към Русия като велика загадка на българската душа

Кой повече обича България?

Великото време на олигархията: путинизирането на България

Абонирайте се за първия и единствен блогърски вестник! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в немилост!