Българската православна църква е клисар на КГБ

Препечатано от: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, ИЛИ КЛИСАР НА КГБ?

Автор: Николай Флоров

Ще ви цитирам част от статията на Дойче Веле под заглавие «Между кръста и петолъчката»: «Интересно е например да се знае, че възрастните митрополити, както и пловдивският Николай, са руски възпитаници, а част от по-младите са обучавани в Гърция. Чие влияние ще се окаже по-силно, засега не е ясно. Също и това дали при избора (за нов патриарх, бел.авт.) ще надделеят интересите на църквата или по-скоро някои външни фактори.»

Не е типично за Дойче Веле да си задава такива наивни въпроси, а след това да ги оставя без отговори. Господа от Дойче Веле, тук две думи няма по въпроса чие влияние ще се окаже по-силно, както и по въпроса дали ще надделеят интересите на църквата или някои външни фактори.

Българската православна църква, господа, принадлежи на Русия, тоест на Руската Православна Църква и на руското КГБ. Тя е негов филиал и за това се грижи от петдесет години насам Държавна Сигурност – точка. Други фактори няма.

Това, казано просто, е един от най-големите успехи на сталинизма в България и той се дължи преди всичко на почти пълното изтриване на българщината от съзнанието на нацията. И КГБ, и ДС са знаели много добре, че списъка на различията между историите на двете църкви е огромен:

– различния в етно-културния генезис на траки и българи и идването на християнството още във втори-трети век от новата ера, с дълга история преди покръстването на българите;

– дългата римско-византийска история на Балканите с мощно духовно, културно и държавническо влияние;

– Балканите са пълни с църкви, баптистерии и светци от онова време;

– масово двуезичие, тоест българския църковен и държавнически елит е говорел почти без изключения гръцки, както и голяма част от населението;

– подчертано силен стремеж на сърби и българи за свои царства и национална обособеност;

– могъщи протестантски по своя характер движения в директна връзка със Западна Европа – главната причина за светския характер на българската нация и нейната слаба религиозност;

– живот в границите на Отоманската империя, чиято многонационалност и религиозна поносимост я правят далеч по-напреднала, отколкото антихристиянските усилия на руския Петър Велики да подчини руската църква на държавата.

Списъкът е много по-дълъг и няма нищо общо с историята на Русия, освен поднесените наготово преводи на църковна литература от гръцки на църковно-славянски език. Така Русия получава църква, откъсната от живия гръцки език, оформил целия духовен и държавнически живот на новите балкански националности. Това е и обяснението на мистичния характер на руското православие, заспало в атмосферата на средновековните си първоучители, откъснато и от гръцкото, и от латинското културно влияние.

Сто години след покръстването на българите, в 987, посланиците на принц Владимир Киевски, потомствен викинг, ще му докладват за визитата си в Константинопол, градът на царете, със следните думи: «Отидохме в Гърция и гърците ни заведоха в сградите, където те славят своя Бог и ние не знаехме къде се намираме – на земята или на небето. На земята няма по-голям блясък и красота и ние нямаме думи да я опишем. Ние знаем само, че Бог живее там сред хората и те му служат много по-вярно, отколкото други народи… Тази красота ние не можем да забравим!»

Тия така наречени дипломати фактически за пръв път в живота си виждат град и божии храмове!

Принадлежността на днешната Българска Православна Църква към Русия идва от извратения характер на комунистическата идеология, която тя успя да превърне в политически инструмент за манипулиране на подчиненото му население. От църквата се искаше само и единствено да си трае, да не претендира за нищо и да не пропагандира бога си.

Мизерията на един служител на църквата, подчинил вярата си в служба на безожието, е равносилна на предателство към своя народ. От тази църква отсъстват понятия като «патриотизъм», «нация», «любов към народа», тоест това, което я прави един от най-важните фактори в националната борба за освобождение през 19 век.

Какво би могъл да научи един български служител на бога в Русия, както през комунистическия режим, така и днес? Казано с една дума – нищо. Руската църква пое ролята на КГБ и на всеки такъв служител, пратен в Москва, ще му бъде внушено, че той трябва да,служи на панславизма, тоест на Русия и че целите на България и Русия са общи. С други думи – сталинизмът никога не си е отивал!

Една очевидна демонстрация на новото статукво беше посещението на московския патриарх, кагебист облечен в църковни одежди и сипещ комплименти за политическата дейност на привидно-светския, привиден анти-комунист Бойко Борисов.

Ако ти, читателю, и ти, богомолецо, не си давате сметка за перверзните методи, с които беше натикана Българската Православна Църква в днешната си клоака, значи че напълно заслужавате новото патриаршеско изчадие, което са ви приготвили.

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 ЛВ., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд.

Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.